• Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar
  Fixa Projektet arkiv

  Fixa projektet > Tips vid byte av ytterdörr

  byta-ytterdörr-swedoor

  TIPS VID BYTE AV YTTERDÖRR

  Att ytterdörren har en såväl estetisk som praktiskt viktig funktion är knappast någon hemlighet. Därför kan ett dörrbyte ha förvånansvärt stor effekt. Vi har tagit en titt på hur du monterar en ytterdörr för bästa och enklaste möjliga resultat.


  Förberedelser

  När det kommer till dörrar så är planering och förberedelse två oerhört viktiga saker. Särskilt i tider då valmöjligheterna är i det närmaste obegränsade. Och även om mått och dimensioner ofta är standardiserade så är det alltid en bra idé att ta det säkra före det osäkra och dubbelkolla måtten. Därför föreslår vi att du spenderar lite extra tid på att välja en dörr som har det utförande och de egenskaper du behöver. Goda isoleringsegenskaper? Säkerhetsklassning? Första bästa? Endast du vet vad som är bäst. Glöm inte heller bort förarbetet som oundvikligen kommer med att montera ytterdörr. Ta chansen att göra rent dörrkarmen och bli av med den sorts smuts som är svåråtkomlig.
  Kom även ihåg att dörrar har standardiserade modulmått. Dessa mått tar avstamp i utrymmet där karmen har monterats. Typiskt sett så är karmstorleken något mindre än modulmåttet. SE VÅRT UTBUD AV YTTERDÖRRAR HÄR.

  Energieffektivitet

  En dörrs energieffektivitet är i grund och botten en indikation på hur väl isolerad den är. Detta har historiskt sett benämnts som K-värde, men anges numera utifrån det mer moderna U-värdet. Värt att tänka på är att det inte nödvändigtvis är en bra idé att välja en väldigt effektiv dörr om resten av byggnaden inte lever upp till samma standard. Titta därför först på huruvida väggar och fönster också är energiklassade. Ett lägre U-värde innebär högre energieffektivitet. Utöver eventuella märkningar så är montering och hur väl dörren sluter tätt minst lika avgörande.

  Inbrotts- och brandskydd

  Sverige har en internationellt sett unik lång tradition av säkerhetsklassade lås och dörrar. Därför är utbudet av kvalitativa säkerhetsdörrar väldigt stort. Inte minst om du väljer en Swedoor ytterdörr. Vilken säkerhetsnivå du behöver är däremot knappast satt i sten. Huruvida det är värt att betala extra för en särskilt klassad dörr är däremot på många sätt ett personligt ställningstagande. Däremot kan det finnas en del försäkringsmässiga fördelar med att välja en dörr som är särskilt certifierad avseende brand- och inbrottsskydd. Särskilt då det ofta leder till lägre försäkringspremie.                                                           

  Dörrens hängning

  Huruvida du behöver en vänster- eller högerhängd dörr beror på hur de befintliga gångjärnen är monterade. Om gångjärnen sitter på vänster sida i den riktning som dörren öppnas innebär det att du behöver välja en dörr med vänsterhängning. Det är så klart möjligt att byta plats på gångjärnen, men ofta leder det till avsevärt mycket mer ingripande åtgärder än ett förhållandevis enkelt dörrbyte.

  Efterarbete och underhåll

  Om du vill att din nymonterade dörr ska göra nytta så länge som möjligt är det en bra idé att så fort som möjligt vänja sig med idén om regelbundet underhåll. Genom att följa tillverkarens instruktioner och säkerställa såväl rätt ytbehandling som eventuella justeringar kommer du att få en ytterdörr som gör nytta under lång tid framöver.