• Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar
  Fixa Projektet arkiv

  Fixa projektet > Tilläggsisolera fasaden

  isolering

  Ska du renovera? Passa på att tilläggsisolera samtidigt!

  Den bästa energin är den som inte används. Hela 40% av all energi som används i Europa är energi som används i byggnader. Med andra ord är våra byggnader ett effektivt ställe att minska det totala energianvändandet. Det ger också ännu starkare belägg för att energieffektivisering av byggnader är direkt avgörande för att uppnå våra klimatmål.

  En av de viktigaste faktorerna här är ISOLERING av byggnader och det är lika viktigt om du bygger nytt eller renoverar befintlig byggnad. En investering i isolering betalar sig snabbare än någonsin med dagens prisökningar i energipris.

  Tilläggsisolering av ditt hus är en god investering för din ekonomi. Isoleringen bidrar först och främst till en lägre kostnad för uppvärmningen, men även boendemiljön blir behagligare. Till och med värdet på huset ökar med en väl genomförd tilläggsisolering. Behöver du byta fasad på huset är det alltid av ekonomisk vinning att tilläggsisolera samtidigt. Ändrar du fasadens utseende måste du dock tänka på att söka bygglov för ändringen.

  Tänk långsiktigt och tilläggsisolera när du väl bestämmer dig för att förändra fasaden på ditt hus. Isolering är en förhållandevis liten del av den totala kostnaden och pengar du får tillbaka genom besparingar i energiförbrukning. Energimyndighetens rekommendation är att sikta på samma isolerstandard som vid nyproduktion.

  klimatskiva

  Tilläggsisolering av ytterväggarna kan ske på flera sätt. Ett snabbt och enkelt sätt är att montera Parocs heltäckande och fuktsäkra KLIMATSKIVA på utsidan av den befintliga isoleringen. En alternativ lösning är att montera reglar utanpå fasaden och därefter isolera mellan reglarna.

  När du väl beslutat dig för att tilläggsisolera kommer valet av produkt. Med PAROC Stenull får du en naturligt hållbar isolering som ger ditt hus både brandskydd och energieffektivitet i en och samma produkt.