•  

  Entreprenadjuridik AB 04 + ABT 06

  Denna utbildning ger dig kunskap och förståelse kring hur utförande- och totalentreprenader fungerar samt kunskap i standardavtalen AB 04 ”Allmänna bestämmelser för byggnads, anläggnings och installationsentreprenader”, och ABT 06 ”Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationer. Våra utbildare för denna utbildning är jurister och advokater från branschen vilket ger dig en inblick i hur avtalen tillämpas i praktiken.
  AB 04 reglerar utförandeentreprenader, där beställaren tillhandahåller projekteringen, och ABT 06 används vid totalentreprenader där entreprenören har ansvaret för att ta fram delar av eller hela projekteringen.

  Målgrupp:
  Kursen vänder sig till dem som är utförare, beställare av entreprenader eller alla som kommer i kontakt med anbud och avtal i samhällsbyggnadssektorn som också vill få
  kunskaper om standardavtalen AB 04 och ABT 06.

  Mål

  Att deltagarna efter genomförd utbildning ska ha grundläggande kunskaper i entreprenadjuridik rörande standardavtalen AB 04 och ABT 06, i syfte att öka sin
  lönsamhet genom att undvika tvister, onödiga kostnader och andra vanliga problem.

  Kursinnehåll:

  • Genomgång av entreprenadformer och upphandlingsformer
  • Utförandeentreprenader AB 04 & Totalentreprenader/funktions-entreprenader ABT 06
  • Centrala begrepp i AB 04 och ABT 06
  • Hur AB blir en del av entreprenadavtalet
  • Förutsättningar för avsteg från AB 04 eller ABT 06
  • Vad händer vid motstridiga uppgifter i kontraktshandlingarna? Vad gäller i första hand?
  • ÄTA (ändringar och tillägg, samt avgående arbeten)
  • Hinder i entreprenaden
  • Fel i entreprenaden
  • Entreprenörens ansvar undergenomförandetiden, under garantitiden och under resterande ansvarstid

  Tidsåtgång:
  4-6 timmar