• Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

  Åtgång puts

  Här har vi samlat tabeller på hur mycket puts det beräknas att gå åt i olika delar av ett byggprojekt. Tabellerna är givetvis bara uppskattningar, med andra ord kan det tänkas behövas mer eller mindre material i dina specifika projekt. Vill du veta mer är du välkommen in att prata med våra Woody-rådgivare.

  Puts

  Putssort Åtgång per kvadratmeter
  Stänkputs 4 kg
  Spritputs KKh 10-15
  Spritputs KC 10-15
  Sockelstänkputs 4
  Sockelspritputs 10-15
  Härdstänkputs 4
  Rivputs 25

   

  Källa Finja Betong