• Kvartsdamm

  Utbildningen ger deltagaren teoretiska grundkunskaper i kvartsdamm, dess hälsoeffekter och vad som krävs för att du ska kunna arbeta säkert.

  Målgrupp:
  Alla som sysselsätts i arbete eller leder arbete i miljöer där kvartsdamm förekommer.

  Mål

  Deltagaren ska ges kunskaper om hälsoeffekter av arbete med kvartshaltigt material och hur riskerna kan förebyggas.


  Kursinnehåll:

  • Förekomst av kvartsdamm
  • Hälsoeffekter
  • Lagar och regler
  • Riskbedömning
  • Metoder och hjälpmedel

  Tidsåtgång:
  30 minuter